První divadelní představení pro děti v MŠ

V úterý 17.10.2017 nás v dopoledních hodinách v naší MŠ navštíví divadlo "LALA" s představením "Říjen, říjen, troubí nahlas jelen".

Už se moc těšíme!

Divadelní představení pro dospělé v naší MŠ

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na divadelní představení "MARINA", které si uskuteční v naší MŠ dne 19.10.2017 v 18:30hod.

Více informací viz letáček v příloze!

Srdečně Vás zveme :-)

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY + PLATBA KROUŽKŮ

Milí rodiče,

dne 10.10. 2017 se ve všech třídách naší MŠ uskuteční TŘÍDNÍ SCHŮZKY -  v 17:30 hod.!  :)

Pro zástupce tříd (rada rodičů) se uskuteční krátká schůzka v 17:00 hod. v ředitelně.

 

Platba kroužků a příspěvků rady rodičů se uskuteční dne 11.10.2017 nebo 18.10. 2017 od 12:00 do 17:00 hod.

V případě potřeby se obracejte na Ivu Pohořalou (zastupkyne@msdetskyusmev.cz)

 

První keramická dílnička pro děti a rodiče ze třídy Berušek

Milí rodiče,

zveme Vás v pondělí 25.9.2017 průběžně od 14:45 hod do 16:30hod (v 17hod ukončíme) na vytvoření houbičky z keramické hlíny.

Po vypálení cca za 14 dní si přijdete výrobek naglazovat.

Prosíme Vás, na tvoření se ve třídě přihlašte, abychom měli dostatek materiálu.

S sebou tričko na ochranu oděvu a přezůvky :-)

Těší se pí uč. Dana

Škola v přírodě - platba

Milí rodiče, VE STŘEDU 20.9.2017  proběhne v ředitelně platba za školu v přírodě, v čase 12:00 - 17:00 hod.

Zvýšení finančního limitu za stravovací jednotku

Milí rodiče, od 1.10.2017 dochází ke zvýšení finančního limitu za stravovací jednotku (viz příloha!)

Prosíme, abyste si k tomuto dni změnili trvalý příkaz.

Děkujeme!